Medicinski pregled je obavezan, sem u profesionalnom sportu, za svu decu kad se upisuju na sportsku aktivnost, ali i za treninge u teretani i fitnes klubovima, kaže specijalista sportske medicine Vladimir Ilić.