Pored savremene medicine, u lečenju ove bakterije mogu nam pomoći i prirodni lekovi koji nam daju odličan rezultat