Studija je pokazala da se muškarci loše nose sa najobičnijim gripom, glavoboljom i mukama u leđima