Srčani udar može biti najavljen bolovima u grudnom košu, ali baš bol u ruci je jedan od najranijih simptoma!

 2