Ako ne možete da se setite… to nije baš dobar znak.