Krotonovo ulje se dobija od biljke poznate kao Croton tiglium. To je jedna vrsta roda kroton iz familije Euphorbiaceae. Za ovu vrstu se navodi da potiče sa Molučkih ostrva. Naročito je značajna za dobijanje krotonovog ulja iz semena, koje se koristi u kozmetičke i medicinske svrhe. Karakteristike biljke Ovaj kroton raste kao malo stablo ili … Nastavi sa čitanjem Krotonovo ulje