Kako radi Centar za medicinsku biohemiju KCS: Automatski zatvorene epruvete robot skladišti u frižider, kapaciteta 15.000 uzoraka, raspoređenih na 20 spratova. Kompletan proces u potpunosti je automatizovan