Naučnici kažu da ibuprofen ženama može da pomogne da prebole raskid.