Većina demencija posledica je oštećenja mozga koja se dostupnim metodama lečenja ne mogu značajnije zalečiti, poput Alchajmerove bolesti, naročito raširene među osobama poznih godina.

 7