Čovek sa pozitivnim testom na trudnoću, žena sa velikom Adamovom jabukom, zelena tečnost koja curi iz bradavica... Ovi bizarni simptomi su se pokazali kao simptomi raka