Najmlađa obolela osoba ima dva meseca, a najstarija 60 godina.