Nekada su stvari koje nesvesno izgovorimo kao so na ranu kod sagovornika