Ljudi veruju u mnoge mitove o spavanju, a neki od njih dokazuju da ljudi mogu biti veoma lakomisleni.