Vanzglobni reumatizam: Problem sa burzama, smeštenim između kosti i tetiva, uglavnom je posledica mehaničkog opterećenja

 31