Nije svejedno da li sedite i radite ili sedite i gledate televiziju...