Pre dva dana bilo je ukupno 1.811 obolelih od malih boginja, ali sada je taj broj veći.

 5