Kafa je dobar napitak za zdravlje što potvrđuje novo istraživanje, ali neke od drugih navika povezanih sa ritualom ispijanja kafe nisu.

 3