Polne bolesti su opasne upravo zbog toga što se veoma lako prenose