Malo je danas onih kuća i stanova koje nemaju bar neki bazen, pogotovo onaj dečiji. Mali ili veliki, kakav god da je, ono što je najvažnije je da decu, koja se u njemu kupate stalno držite na oprezu.