Kolabiranje je kriza svesti, kaže Nada Macura i dodaje da ljudi često kolabiraju kada je napolju jako toplo. Šta mi treba da učinimo ukoliko vidimo da je pored nas osoba kolabirala savetovala je Nada Macura ju Jutru sa Jovanom i Sršanom.