Umor, nepažnja, dosada, česti su razlozi za loše rezultate i nedisciplinu učenika na času. Tragajući za rešenjem kako da motiviše đake da aktivnije prate nastavu - Prva obrenovačka osnovna škola sprovodi radionice sa vežbama za bolju koncentraciju. Reč je o metodu koji su osmislili 80-tih godina nemački naučnici. Cilj je maksimalno razvijanje mentalnih sposobnosti, njehovog očuvanja što je i svojevrsna prevencija od demencije u poznim godinama.

 23