Uz određene mere prevencije možete da sprečite da dođe do infarkta i fatalnog ishoda