Činjenica je da živimo u svetu koji nas sve pomalo plaši, ali da li to treba da utiče na našu želju za potomstvom u negativnom smislu?