Kako da znate da vas nije uhvatila samo prolazna prehlada, već grip.