Na zdravlje utiče, i to mnogo, jedan faktor na koji često zaboravljamo...

 1