Čangrizavi ljudi umiru ranije, imaju problema sa spavanjem i žive kraće.  

 3