Ako pijete, posle ovoga ćete još više uživati u njoj. A ako ne... pa, možda ćete početi...