Imaćete pojačano mokrenje kroz koje će se sve otpadne materije izbaciti iz tela.