Starenjem zglobovi šaka postaju sve krući, što utiče da su pokreti ograničeni, a svakodnevna manipulacija rukama gubi veštinu