Proslava Nove godine se završila i vi ste popili nebrojenu količinu alkoholnih pića i ne znte kako da se oporavite.

 2