Ruzmarinova aktivna supstanca kornozik acid štiti mozak od šloga i neurodegeneracija, nastalih usled oštećenja koje su izazvali slobodni radikali

 3