Nos je „prva linija odbrane“ od virusa, a inhalacija preporučljiva metoda koja preventivno čuva zdravlje  

 7