Ljudsko telo predstavlja neverovatnu biološku ‘mašinu’ o kojoj redovno treba voditi računa. Upravo zbog toga, vrlo je važno da obratite pažnju na to šta vam govori vaš organizam.

 6