Normalno je da se kada je temperatura visoka znojim oviše nego zimi