Kako su preživeli? Pa, često ni njima samima, a ni lekarima nije jasno.