Da li su ovi lekovi protiv kašlja zaista toliko efikasni kao što mnogi misle?