Pravilnikom o imunizaciji koji je nedavno stupio na snagu donosi odredbu o vakcinaciji zdravstvenih radnika. Da li se slažete sa tim?