Lekovi protiv bolova pomažu u lečenju "slomljenog srca" nakon raskida veze, ali ne i muškarcima.

 7