Aritmija je stanje kada postoji poremećaj u brzini i ritmu rada srca. Većina aritmija su bezopasne, ali postoje i one koje su veoma ozbiljne, moraju se na vreme otkriti i kontrolisati. Zahvaljujući unapređenju tehnologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, lečenje srčanih aritmija je postalo rutinska stvar.