Većina ljudi se tušira ili uveče ili ujutru, i oboje ima prednosti. Kada je vaš "termin"?