Urea i kreatinin se nalaze u krvi i njihove vrednosti se često utvrđuju, kada radimo analize krvi. Odstupanja od referentnih vrednosti mogu da ukažu na problem sa zdravljem i konkretno sa radom pojedinih organa, kao što su bubrezi i jetra. Najčešće se kreatinin i urea rade zajedno, da bi se na osnovu rezultata analize, procenilo … Nastavi sa čitanjem Urea i kreatinin u krvi i kako sniziti povišen nivo prirodnim putem

 7