Nauka je davno objasnila da sva živa bića nastaju od jedne jedine ćelije, ali jedno je znati, a sasvim drugo videti kako izgleda taj neverovatan proces nastanka živog stvorenja.