Dr Vesna Reljić o uzrocima nastanka depigmentacije kože, mogućnostima i uspehu lečenja: I kada promene na koži nestanu, nema garancije da se neće vratiti i, to najčežće u mnogo većem obimu