Poslanica hrvatskog Sabora za govornicom tog najvišeg zakonodavnog tela prepričala je svoje traumatično iskustvo sa pobačajem.