Tvrdnja da mastilo zauvek ostaje u ćelijama kože pada u vodi nakon novog istraživanja koje su sproveli francuski naučnici.

 10