Nova deonica autoputa u provinciji Chu-pej vijuga prateći meandre reke. Ovo je most koji ne vodi sa jedne obale na drugu...