Američke auto-kompanije uključiile su deo svojih proizvodnih resursa u borbu protiv pandemije.