Izvlačenje automobila iz jarka zahteva snažno vozilo koje će ga vući i barem malo logičkog razmišljanja aktera ovog poduhvata.