Mercedes je ovih dana proslavio 50. rođendan svog eksperimentalnog koncepta C111/II.