Sudeći po rezultatima iz aprila, ova skandinavska zemlja je pretrpela znatno manji pad prodaje automobila u odnosu na druge evropske države.